• هاتف علیمردانی کارگردان ایرانی فیلم کمدی «کلمبوس» را درباره رابطه ایران و آمریکا ساخته با نگاه انتقادی به ترامپ. این فیلم در۱۰ و ۱۱نوامبردر آمریکا و کانادا اکران می‌شود. به دلیل ندادن ویزا به عوامل فیلم امکان ساخت آن در آمریکا فراهم نشد.