• سجاد حسینی   esmhoseini@

    1397/08/17 ساعت 23:24

    چو دانی‌ و پرسی سوالت خطاست. چقدر تلخ است که تازه به فکر این سوال افتاده اید! پاسخ‌ها نیز به هیچ عنوان موثر نخواهند بود، پاسخ این سوال روشن است. خصوصی سازی علاج این مشکل نیست، اقتصاد، این سامانه را ناکارآمد می‌کند. #کودک_و_اینترنت