• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/17 ساعت 11:17

    رهبر جنبش مسلمانان #آمریکا: سیاست آمریکا باعث جنگ بزرگی در خاورمیانه می‌شود که در انجیل به ان اشاره شده است؛ آرماگدون/ اگر ماشه #جنگ کشیده شود آن زمان هست که سایر کشورها مثل #چین و #روسیه هم وارد جنگ می‌شوند و آن زمان پایان آمریکا خواهد بود http://tn.ai/۱۸۷۱۱۴۳