• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/08/17 ساعت 15:26

    در طرف مقابل نیروهای مقاومت نیز بخش قابل توجهی از تجهیزات باقی مانده از ارتش یمن از جمله نفربرهای BMP-۳ ، M-۱۱۳ ، BTR-۸۰ و تانک‌های T-۷۲ را به همراه توپخانه از #صنعا به جبهه ساحل غربی منتقل کرده‌اند