• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/08/17 ساعت 22:02

    در #ایران امروز، دو رویکرد در مقابل هم قرار دارد: ۱. رویکرد استقلال‌طلب عدالت‌خواه انقلابی که خواهان #اقتصاد نیرومند و پیشرفته و خودکفا، از طریق ایجاد تحول انقلابی عدالت‌خواهانه در اقتصاد کشور ومبارزه با افزون‌خواهی استکبار جهانی به منظور راه‌گشایی برای پیشرفت کشور است.