• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/08/17 ساعت 13:03

    در #فرانسه دانش آموز تو کلاس معلم را با اسلحه تهدید می‌کند که غیبتش را حاضری بزند! در #آمریکا هم که هر از چندی یک دانش آموز بقیه را به رگبار می‌بندد! در عربستان که دیگر چه بگویم؟! اما در رسانه‌ها و محافل غرب، ایرانیها خشن و حامی #تروریست هستند!