• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/17 ساعت 22:18

    #رویترز: #ایران از طوفان تحریم‌ها به سلامت عبور خواهد کرد/ تحریم‌های نفتی #آمریکا ممکن است تا حدی موجب رکود اقتصادی در ایران شوند، ولی #تهران قادر خواهد بود تا بدون فروپاشی اقتصادی، این طوفان تحریمی را پشت سر گذارد http://tn.ai/۱۸۷۱۵۸