• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/17 ساعت 22:22

    #آمریکا چند فرد و نهاد را در ارتباط با #روسیه تحریم کرد وزارت خزانه داری آمریکا سه فرد و ۹ نهاد اوکراینی و روس را به فهرست #تحریم‌های خود علیه اقدام‌های روسیه در اوکراین افزود