• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/08/17 ساعت 17:55

    حمید #هوشنگی خبرنگاری حرفه‌ای و مدیری سخت کوش و پرتلاش بود. در بیست سالگی که کار در #ایرنا را شروع کردم اولین مدرسی بود که #خبرنگاری و گزارشگری را به من آموخت و از مدیریت سختگیرانه و دلسوزانه‌اش درس‌های ارزشمندی فراگرفتم. خداوند او را در جوار رحمت خود جای دهد.