• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/08/17 ساعت 15:17

    توضیحات مدیرعامل شرکت توسعه و اماکن ورزشی در مورد سرویس‌های بهداشتی که حین بازسازی، در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی پیدا شد.