• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/08/17 ساعت 19:19

    بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن خبر داد: نامه #ایران به دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در مورد #تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر کشتیهای ایران