• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/08/17 ساعت 22:42

    ظریف به پامپئو:میدانید قضیه چیست وزیرخارجه پامپئو؟اصلایمنی‌‌هاخودشان مقصر قحطی‌ هستند که برایشان اتفاق افتاده.آنها باید بدون مقاومت،به نوچه‌های قصابتان-که میلیاردها دلار برای بمباران اتوبوس مدارس هزینه می‌کنند و«میلیون‌ها دلار برای کاستن ازمخاطراتش»- اجازه می‌دادند نابودشان کنند