• شاهد حلاج   sh_ha_n@

    1397/08/17 ساعت 22:42

    مثلاً همین پروژه @BdoodBikes از شهریور قراره تو خیابون ایرانشهر افتتاح شده اما هنوز که هنوزه دارن کنده کاری میکنن،اگه #قالیباف بود تا حالا سه جا دیگه هم پروژه #بیدود رو راه انداخته بود،شورای شهر که پارلمان شهره چه نظارتی روی این تاخیر داره؟!/۶