• احسان محمدی   ehsanm92@

    1397/08/17 ساعت 20:22

    از روزی که قدرت فهم اخبار را پیدا کرده‌ام، همیشه تحلیلگری در رادیو یا تلویزیون با اطمینان گفته: #آمریکا در آستانه سقوطه! این آستانه دقیقاً کی میاد؟ بهتر نیست به جای بیان رویاهای شخصی به عنوان تحلیل روابط بین الملل، آمریکا را به عنوان یک قدرت بشناسیم و دست از خیالپردازی برداریم؟