• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/08/17 ساعت 18:21

    #آمریکا صادرات برق #ایران به #عراق را از تحریم‌ها معاف کرد برایان هوک گفته که واشنگتن به بغداد اجازه ویژه داد تا با واردات برق از ایران کمبود برق خود را کاهش دهد. عراق روزانه ۱۳۰۰ مگاوات برق از ایران وارد می‌کند