• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/08/17 ساعت 22:04

    برای اولین بار میگوی دوپیازه درست کردم. هرچند اینجور غذاها توی خوزستان و بوشهر و … حال دیگری داره، اما خوبی‌ش اینه بعد اولین تجربه‌ی میگو دوپیازه، بساط چایی و بازی با دوستان به راهه. @hasanasnavandi @NasstaraN۱۳ @sadeghrohani