• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/08/16 ساعت 18:19

    دیدار #ترامپ و پوتین یکشنبه آینده در پاریس دستیار ارشد کاخ کرملین: پوتین و ترامپ قرار است ۱۱نوامبر یکشنبه آینده دیدار کوتاهی را در جریان یک ناهار کاری در کاخ الیزه پاریس داشته باشند.