• بنظر شما چرا در اساسنامه فدراسیون فوتبال نوشته شده غیردولتی؟ چرا ننوشتند خصوصی؟ حتما قرار شده تابع قوانینی باشند. البته انتهای ماده ۱ نوشته: و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه فعالیت می‌کند. البته دغدغه پژمان درست است. قرار بر برکناری نیست. آقای تاج تابع قانونند.استعفا می‌دهند