• به روزرسانی آخرین نتایج انتخابات آمریکا (منتخبان کنگره و سنا) از سوی دمکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به روایت آمار/ بی‌بی‌سی #آمریکا