• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/08/16 ساعت 16:56

    مرحبا بر بصیرت و دوراندیشی رهبر انصارالله #یمن؛ آنها خوب می‌دانند با آمریکا که عامل اصلی جنایات در یمن است چطور برخورد کنند. جهان بزودی خواهد دید که این غیرتمندی روی خون‌های به‌ناحق ریخته شده در یمن، آمریکا و متحدانش را ذلیل و مجبور به پذیرش یمنی در محور مقاومت خواهد کرد