• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/16 ساعت 17:02

    اتحادیه اروپا از تصمیم #سوئیفت علیه #ایران اظهار تأسف کرد اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از تصمیم امروز (چهارشنبه) شبکه بین بانکی سوئیفت علیه ایران اظهار تأسف کرد