• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/08/16 ساعت 09:10

    #عراق تحت معافیت دریافتی از آمریکا اجازه خواهد داشت به واردات برق و گاز طبیعی از ایران ادامه دهد/بلومبرگ