• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/16 ساعت 00:23

    #آمریکا توسعه #بندر_چابهار را از تحریم‌ها علیه ایران معاف کرد/دولت #آمریکا در ادامه معافیت‌ها و موارداستثنا از تحریم‌ها علیه ایران،به برخی طرف‌های درگیردر توسعه بندر«چابهارمعافیت تحریمی اعطا کرد/ایران،طی قراردادها و توافقاتی،شرکت‌های هندی رابرای توسعه بندر چابهار به خدمت گرفت بود