• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/08/16 ساعت 16:15

    یکی از سخنگوهای کمیسیون اروپا گفت که این بدنه اجرایی اتحادیه اروپا، از تصمیم سوئیفت برای تعلیق دسترسی برخی بانک‌های ایران متاسف است.