• برای اولین بار یک ایرانی وارد پارلمان ایالت فلوریدا شد «آنا اسکیمانی» اولین ایرانی-آمریکایی است که توانست در مجلس ایالت فلوریدا پیروز شود. او ۲۸ ساله است و پدر و مادر ایرانی دارد/ عصرایران #آمریکا