• سیدحسین نقوی حسینی   dr_naghavy@

    1397/08/16 ساعت 20:40

    درهرجای دنیا اگرکودکی درحمله‌ای به قتل رسیده بود،شورای امنیت قطعنامه حمله به آن کشورراصادرمی کرد،امادر #یمن بیش از۶هزارکودک معصوم با بمب‌های آمریکایی قتل عام شده،ولی آمریکانه تنها علیه عربستان حرفی نمی‌زنند؛شورای امنیت نیز خاموش است. منتظر #حقوق_بشر نباشید ، برای #ظهور دعا کنید.