• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/16 ساعت 19:23

    شلیک #موشک «بدر۱-پی» به تجمع مزدوران #سعودی در ساحل غربی/ یگان موشکی #یمن، تجمع بزرگ متجاوزان و مزدوران سعودی را در ساحل غربی با موشک بدر ١-پی هدف قرار داد http://tn.ai/۱۸۷۱۰۶۴