• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/08/16 ساعت 23:51

    اولین پس‌لرزه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا وزیر دادگستری ودادستان کل آمریکا درنامه‌ای به ترامپ اعلام کرد که 'به درخواست او'از مقام خود استعفا می‌دهد ترامپ درتوئیتی اعلام کرد'مت ویتاکر'رئیس کارکنان وزارت دادگستری سرپرستی وزارت دادگستری آمریکا رادرحال حاضر بر عهده خواهد گرفت