• مهدیار سعیدیان   MahdiarSaeedian@

    1397/08/16 ساعت 22:04

    دیروز متصدی دستگاه #کارتخوان #مطب آمده بود برای بازدید دستگاه. میگوید: آقای #دکتر!تعداد تراکنش‌ها پایین هست!ناچاریم دستگاه را جمع کنیم!گفتم:چه کنم؟گفت: خودت از یک حساب دیگرت روزی۳ بار۱۰هزار تومان کارت بکش تا #تراکنش‌ها بالا برود!حالاپیدا کنید #وزیر_بهداشت و #بلال_فروش را!