• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/08/16 ساعت 20:32

    سراشیبی افول #رهبر_انقلاب: قدرت #آمریکا و اقتدار و همینه‌ی آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال است؛ در طول سال‌ها دائماً دارد کم می‌شود. آمریکای امروز از آمریکای ۴۰ سال قبل که انقلاب پیروز شد، به مراتب ضعیف‌تر است؛ قدرت آمریکا رو به افول است؛ نکته‌ی مهم این است.