• کتایون لامع زاده   KatayoonL@

    1397/08/16 ساعت 14:18

    برونو لومیر وزیر اقتصاد فرانسه به @FT گفته پاریس برای مقابله با تحریم‌های امریکا علیه #ایران مصمم است ؛ اروپا به امریکا اجازه نمیدهد #پلیس_تجاری باشد. او درباره تبعیت SWIFT از تحریم‌های امریکا هم گفت: اتفاقا این ضرورت شکل گیری SPV# را یادآوری میکند