• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1397/08/16 ساعت 12:01

    یک عکاس سعی کرده نشان بده که اگر فقط یک هفته زباله‌های خودمون رو بیرون نریزیم چه اتفاقی خواهد افتاد؛ #آشغال_نریزیم #بی_زباله توجه کنید که یک انسان تا آخر عمر چه میزان زباله تولید خواهد کرد و چقدر به زمین آسیب میرساند!