• محمد تقی روغنی ها   RoghanihaT@

    1397/08/16 ساعت 21:26

    جناب #ضرغامی! @Zarghami_ez به نظر شما #صداوسیما به عنوان فراگیرترین رسانه بابیش از یکصد کانال رادیویی و تلویزیونی و سیاستهای افراطی برخی دوستان شما نقشی در بی اعتنایی مردم به #رسانه‌های داخلی از جمله پیام رسان‌ها و از میان بردن ظرفیت‌های ملی ندارد؟ کمی منصف‌تر باشیم.