• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/16 ساعت 06:23

    پس علی بن ابی طالب علیه السلام ایستاد و در حالی که گریه می‌کرد، فرمود: پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا! آیا کشته می‌شوی؟! حضرت فرمود: بله، به وسیله سم به شهادت می‌رسم، و تو با شمشیر کشته می‌شوی و محاسنت از خون سرت خضاب می‌شود …