• طاهره رحیمی   rahimi1361@

    1397/08/16 ساعت 22:01

    #ترامپ به خبرنگاره میگه، #سی_ان_ان باید خجالت بکشه که تو براشون کار می‌کنی. تو آدم بی ادب و وحشتانکی هستی! بنظرم شیوه‌ای برای مرعوب کردن خبرنگاران منتقد که به چالش نکشندش موقع مصاحبه مطبوعاتی https://www.youtube.com/watch?v=BUCiubgsLGk …