• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/08/15 ساعت 15:24

    رسانه‌های روسی: تحریم‌های جدید #آمریکا هم نمی‌تواند #ایران را به زانو درآورد/ اقتصاد ایران تجربه ۴۰ سال تحت فشار قرار داشتن را داشته و قادر است بر این بحران هم فائق آید/ آمریکا نمی‌تواند جایگاه خاص ایران در بازار جهانی #نفت را نادیده بگیرد http://tn.ai/۱۸۷۰۴۴۱