• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/08/15 ساعت 11:01

    بچه‌ها میان کتاب معرفی کنن و در مورد بعضی کتاب‌ها می‌گن: در ضمن این کتاب لاک‌پشت پرنده داره. شبیه مهر استاندارد باهاش برخورد می‌کنن و من یک لبخند مرموز می‌زنم چون بچه‌ها ربط من رو به #لاک‌پشت_پرنده نمی‌دونن.