• سجاد حسینی   esmhoseini@

    1397/08/15 ساعت 22:29

    چه کسی پاسخگوی فجایعی خواهد بود که در صدا و سیما، در این سالیان رخ داده است؟ چگونه است که مدیران نالایق محاکمه نمی‌شوند؟ محاکمه فقط برای مفسدین اقتصادیست؟!

    پس آنانی که با تصمیمات نابخردانه خود به کشور ضربه زدند کجای این دادگاه هستند؟ محاکمه اینان فقط مربوط به ابتدای انقلاب است؟!