• این داستان،بخشی ازمثنوی هفتادمن کاغذ آوارگان داخلی #افغانستان است.روایت من ازمحصول جنگی نامیمون و‌طولانی It seems everyone forgot #Afghanistan’s Internally Displaced ppl Most IDPs, like refugees,need protection from ongoing conflicts &deserve to live free