• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1397/08/15 ساعت 19:40

    یک بخش از وظیفه‌ی هر کدام از ما در روزهایی که ناامیدی پررنگ‌تر از امیده محافظت از کودکانه. دست کودکان و نوجوانان دور و برتون رو بگیرید و بیایید تا به بهانه‌ی کتاب یک بعدازظهر کنار هم بگذرونیم و با خیال راحت براشون کتاب‌های باکیفیت تهیه کنیم.