• به گفته #وزیرارتباطات (@azarijahromi)، #ایران با رأیی بالاتر از کشورهای پرسابقه‌ چون روسیه، آفریقای جنوبی، لهستان و … عضو شورای حکام اتحادیه‌ی جهانی ارتباطات شد؛ «در روز آغازین بازگشت #تحریم‌‌های یک‌جانبه آمریکا، یک اجماع جهانی برای انتخاب ایران با رأی ۱۴۶ کشور دنیا شکل گرفت.»