• محمد نبی حبیبی   Mnabi_Habibi@

    1397/08/15 ساعت 22:41

    #امام_خمینی(ره) یکی از تعابیری که برای مرحوم عسگر اولادی مطرح فرمودند این بود که «ایشان فرد بسیار صالحی است» و رهبر انقلاب هم بعد از رحلت مرحوم عسگر اولادی کلمه «مجاهد صادق» را برای ایشان به کار بردند. پنجمین سالگرد مرحوم عسگر اولادی