• سجاد حسینی   esmhoseini@

    1397/08/15 ساعت 18:12

    حوزه کودک و نوجوان، بسیار وسیع است، به ویژه محتوای مورد نیاز در این حوزه، نمی‌توان دسته بندی ثابتی برای میزان موفقیت در تولید محتوای تخصصی حوزه کودک در نظر گرفت. در این میان باید گفت حوزه نوجوان به طور کامل فراموش شده و باید فکری اساسی برای آن کرد. #کودک_و_اینترنت