• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/14 ساعت 14:11

    عاقبت دفاع از ظالم، گرفتار شدن در همان ظلم است! دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد! این بیچاره #خاشقجی انگشت کوچیکه صدام و قذافی و حسنی مبارک و … هم نمیشه در این فقره! بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ ویدئو را ببینید↓↓↓