• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/08/14 ساعت 11:32

    #افشانی ۱۰ روز دیگر شهرداری را ترک می‌کند/ #استعفا در کار نیست مشاور پارلمانی شهردار تهران گفت: #شهردار_تهران تا ۲۴ آبان و یا به روایتی تا ۲۶ آبان فرصت دارد شهرداری را ترک کند و البته با توجه به مسئولیتی که بر عهده وی گذاشته شده است؛ تا آخرین لحظه قانونی مصمم به ادامه فعالیت است