• حامد هادیان   hhadyan@

    1397/08/14 ساعت 09:03

    هر چند ماه یک بار صبح‌ یک صندلی خالی تو اتوبوس پیدا می‌کنم و امروز همان روز است گرامیان.