• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/08/14 ساعت 14:31

    توصیف علوی تبار اصلاح طلب از شخصیت #روحانی: " …ایشان(روحانی)کمی!!! هم خوشگذران بود و سبک زندگی لوکسی داشت. برای پروژه‌ها بودجه کم داشتیم، اما برای درست کردن #استخر بودجه کم نبود …" منبع: اندیشه پویا