• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/08/14 ساعت 19:18

    مقاومت #یمن مثل ققنوسی از زیر خاکستر جنگ بیرون می‌آید و جهان شاهد خواهد بود که فقیرترین کشور منطقه دارای بیشترین استعداد انسانی و اراده پیشرفت است. #StopWarOnYemen