• بهروز شجاعی   behrouzshojaei@

    1397/08/14 ساعت 19:01

    دو خلبان نیروی پرواز سلطنتی #بریتانیا در نخستین مأموریت شناسی‌شان در #فرانسه در چهارشنبه ۱۹ آگوست ۱۹۱۴، در میان ابرها همدیگر را گم کردند. یکی از روی آسمان #بروکسل پرواز کرد بدون اینکه بداند کدام شهر است و دیگری مجبور شد دوبار پیاده شده و مسیرها را از ژاندارم‌ها جویا شود!