• هدیه تهرانی   TehranyHediyeh@

    1397/08/13 ساعت 21:35

    پی گزارش افراد مطمئن،خانواده‌ای شناسایی شدن که بخاطر نداشتن پول براى اجاره منزل دراین فصل سرد بدون سرپناه شدن.چنددختر خانواده دستفروش هستن،بخاطر بدبودن اوضاع اقتصادى بیکار وخانه نشین شدن.با همراهى خیریه محبان اباصالح و کمک‌های هرچند اندک هم میتونیم دست این خانواده رو بگیریم.